Trục rulo in UV

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo băng tải

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo Silicone

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo màng

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo PU

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo in

Liên hệ: 0913 441 611

Trục rulo in PU

Liên hệ: 0913 441 611

Bánh xe PU

Liên hệ: 0913 441 611

Lô nhựa

Nên mài lô cao su hay bọc lại cũng không quá khó để phân biệt, chúng tôi sẽ giúp...
Liên hệ: 0913 441 611

Lô cao su

Sản phẩm Lô cao su được sử dụng trong nhiều ngành như: ngành gỗ, lăn sơn
Liên hệ: 0913 441 611

LÔ SILICONE

· Translucent Silicone cao su · Màu: Translucent / Màu trắng · Nhiệt độ: -1...
Liên hệ: 0913 441 611

Lô PU

Mô tả chi tiết về sản phẩm Bọc lô, rulô cao su, silicone, pu mài mòn ngành dệt n...
Liên hệ: 0913 441 611