Trục cao su nối giấy

Yêu cầu kỹ thuật: - Vì trục được hút chân không trong quá trình hoạt động n...
Liên hệ: 0913 441 611

Trục cao su ép giữa

Để lực ép đè lên băng giấy được tăng lên từ từ và đạt tới áp lực cao nhất, ở đườ...
Liên hệ: 0913 441 611

Trục cao su ép nước

Các lô, trục cao su dùng trong dây chuyền sản xuất giấy có nhiệm vụ ép nước khỏi...
Liên hệ: 0913 441 611